DD_belatedPNG.fix('div, ul, img, li, input , p, h1, h2, h4, h3, span, a'); var showeffect = ""; {showeffect = "fadeIn"} jQuery(document).ready(function($) { $("img").lazyload({ placeholder: "/style/grey.gif", effect: showeffect, failurelimit: 10 }) });
首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频

数码

旗下栏目: 业内 数据 数码 手机

中国国产航母开建:欲取得对日心理优势

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2014-01-20
摘要:香港《明报》援引大公网的报道说,辽宁省委书记王珉是18日在辽宁省人大会议的大连代表团分组讨论时,透露有关航母在建的消息的。王珉说,第二艘航母在大连建造,预计工期6年,未来中国海军将拥有最少4艘航母,此外,大连还在建造两艘先进的052D驱逐舰。香港

香港《明报》援引大公网的报道说,辽宁省委书记王珉是18日在辽宁省人大会议的大连代表团分组讨论时,透露有关航母在建的消息的。王珉说,第二艘航母在大连建造,预计工期6年,未来中国海军将拥有最少4艘航母,此外,大连还在建造两艘先进的052D驱逐舰。香港《南华早报》19日报道称,这是首次由高级官员证实中国在建造第二艘航母以及建造的地点和时间表。报道说,大公网没明确讲明完工日期,但根据辽宁舰是于2012年9月交付海军的,预计新航母将在2018年建成。《南华早报》称,中国国防部一位发言人18日拒绝就《星期日南华早报》的相关提问发表看法。

《台湾日报》19日称,大陆由地方官公布自制航母的重大信息,虽有警告美日的味道,但也让北京当局有回旋或试水温的空间。若由国防部宣布,恫吓美日同盟的味道浓厚;由船厂所在地“地主”的辽宁省委书记宣布,可降低敏感。

责任编辑:admin
var jiathis_config = {data_track_clickback:'true'};
//滚动新闻 var speed = 20; var sTap = document.getElementById("scroll_cnt"); var sTap1 = document.getElementById("sn_list1"); var sTap2 = document.getElementById("sn_list2"); sTap2.innerHTML = sTap1.innerHTML; var marqueen = function(){ if(sTap2.offsetWidth - sTap.scrollLeft <= 0){ sTap.scrollLeft -= sTap2.offsetWidth; }else{ sTap.scrollLeft++; } }; var marTimer = setInterval(marqueen,speed); sTap.onmouseover = function(){ clearInterval(marTimer); } sTap.onmouseout = function(){ marTimer = setInterval(marqueen,speed); }